0653140010 info@thissiteup.nl
Charlie Temple

Charlie Temple

Charlie Temple

Interim e-Commerce management – CTO

Als CTO & Head of Online verantwoordelijk voor de selectie en implementatie van een nieuwe commerce infrastructuur. Het project omvat naast een uitgebreide analyse van de huidige systemen en processen, de opzet van een schaalbare IT infrastructuur, het uitschrijven van bureau briefings, selectie rondes, onderhandelingen en project management.

Na de start van het project volledig eind verantwoordelijk om binnen een periode van 4 maanden de migratie van het oude naar het nieuwe platform te begeleiden.

Daarnaast was de opdracht om een volledig nieuw e-Commerce team op te zetten, ze te begeleiding en coachen in de nieuwe werkwijze, rollen en verantwoordelijkheden.

Als laatste hebben we op basis van werving meegeholpen de definitieve invulling van de rol ‘Directeur e-Commerce’ in te kunnen vullen.

De interim periode heeft uiteindelijk 17 maanden geduurd, waar aanvankelijk 4 maanden was gevraagd. De directie van Charlie Temple heeft de opdracht 3 keer verlengd.

Kersten Hulpmiddelen

Kersten Hulpmiddelen

Kersten Hulpmiddelen

Consulting & IT advies

Na verschillende methodes geprobeerd te hebben om het ERP systeem integraal te koppelen aan hun webshop, is de hulp van This Site Up ingeroepen. Eerst is er een inventarisatie gedaan van de aanwezige koppelingen en systemen en vervolgens is in een aantal sessies met alle partijen een stappenplan opgezet.

Dit stappenplan had als doel om in een zo’n kort mogelijke periode de primaire webshop, het Sana Commerce platform, te koppelen aan het Navision ERP systeem.

Vervolgens is er middels een door ons opgestelde roadmap de vervolgstappen uitgewerkt waarmee de andere, oudere webshops in Magento, gemigreerd kunnen worden naar het Sana Commerce platform. Het plan van aanpak voor zag ook in handvatten om de organisatie verder te helpen in de development van een e-commerce strategie en de wijziging binnen de organisatie op het gebied van resources, logistiek en marketing.

UnoBike Fietsen

UnoBike Fietsen

UnoBike Fietsen

Consultancy, IT advies & Development

Uno Bike is een oer-hollandse fietsen fabriek gevestigd in Rotterdam en produceert op bestelling kwalitatief betaalbare fietsen. Hun grootste afzet kanalen zijn bouwmarkten, maar ook de traditionele fietsenhandelaar vind zijn weg naar Uno Bike.

In opdracht van het interim management is een IT technisch ontwerp gemaakt met bijhorend stappenplan en een voorstel voor mogelijke leveranciers. Dit ontwerp met stappenplan was onderdeel van een investeringsaanvraag voor de langere termijn.

Op korte termijn was er behoefte aan een webapplicatie waarin de traditionele fietsenhandelaar het assortiment met behorende voorraadposities kon bekijken. Tevens zou de applicatie de consument een overzicht moeten tonen van alle fietsenhandelaren in Nederland en België waar de fietsen van Uno Bike te koop zijn.

This Site Up heeft een WordPress omgeving met Woocommerce opgezet met daarin een koppeling met het ERP voor wat betreft de voorraad en de dealer syncronisatie.

 

Totaalbed

Totaalbed

Totaalbed

Consultancy & IT Advies

Totaalbed was een klant van De Nieuwe Zaak en hadden behoefte aan wat onafhankelijk advies omtrent de keuze in een nieuwe e-Commere platform.

Tevens had de huidige e-Commerce manager een sparringspartner nodig bij de migratie voorbereiding van het ERP, E-mail en CRM systeem

This Site Up heeft in een aantal maanden hierin voorzien waarna Totaalbed in staat was een keuze te maken

Kruitbosch Fietsen

Kruitbosch Fietsen

Kruitbosch Fietsen

Consultancy & IT Advies

Kruitbosch is een Nederlandse fabrikant van de fietsmerken ‘Cortina’ en ‘Alpina”. Als onderdeel van hun herpositionering moest ook het bestaande dealerportal op nieuw worden uitgevonden. Het oude bestaande portal betrof een off-line applicatie dat lokaal bij de dealer op zijn PC draaide  en via een ‘dail-in’ verbinding dagelijks orders aanleverde in het ERP.

Middels diverse workshops met medewerkers (binnen- en buitendienst) werden de diverse persona’s ontwikkeld waarlangs vervolgens de customer journey is uitgetekend. Op basis hiervan is er gekeken naar de verschillende behoefte en hoe deze het beste technisch ingevuld kunnen worden.

Vervolgens zijn er z.g.n. wire-frames gemaakt en een aantal designs waarna in verschillende brainstorm sessies de puntjes op de i werden gezet. Ondertussne was de keuze voor de IT infrastructuur gemaakt en ook de leverancier van het nieuwe platform.

This Site Up heeft in deze, in samenwerking met De Nieuwe Zaak consultants, een coördinerende en adviserende rol gehad.