0653140010 info@thissiteup.nl

Kruitbosch Fietsen

Consultancy & IT Advies

Kruitbosch is een Nederlandse fabrikant van de fietsmerken ‘Cortina’ en ‘Alpina”. Als onderdeel van hun herpositionering moest ook het bestaande dealerportal op nieuw worden uitgevonden. Het oude bestaande portal betrof een off-line applicatie dat lokaal bij de dealer op zijn PC draaide¬† en via een ‘dail-in’ verbinding dagelijks orders aanleverde in het ERP.

Middels diverse workshops met medewerkers (binnen- en buitendienst) werden de diverse persona’s ontwikkeld waarlangs vervolgens de customer journey is uitgetekend. Op basis hiervan is er gekeken naar de verschillende behoefte en hoe deze het beste technisch ingevuld kunnen worden.

Vervolgens zijn er z.g.n. wire-frames gemaakt en een aantal designs waarna in verschillende brainstorm sessies de puntjes op de i werden gezet. Ondertussne was de keuze voor de IT infrastructuur gemaakt en ook de leverancier van het nieuwe platform.

This Site Up heeft in deze, in samenwerking met De Nieuwe Zaak consultants, een coördinerende en adviserende rol gehad.