0653140010 info@thissiteup.nl

Kersten Hulpmiddelen

Consulting & IT advies

Na verschillende methodes geprobeerd te hebben om het ERP systeem integraal te koppelen aan hun webshop, is de hulp van This Site Up ingeroepen. Eerst is er een inventarisatie gedaan van de aanwezige koppelingen en systemen en vervolgens is in een aantal sessies met alle partijen een stappenplan opgezet.

Dit stappenplan had als doel om in een zo’n kort mogelijke periode de primaire webshop, het Sana Commerce platform, te koppelen aan het Navision ERP systeem.

Vervolgens is er middels een door ons opgestelde roadmap de vervolgstappen uitgewerkt waarmee de andere, oudere webshops in Magento, gemigreerd kunnen worden naar het Sana Commerce platform. Het plan van aanpak voor zag ook in handvatten om de organisatie verder te helpen in de development van een e-commerce strategie en de wijziging binnen de organisatie op het gebied van resources, logistiek en marketing.