0653140010 info@thissiteup.nl

Etam Groep

Interim e-Commerce management, proces analyse & IT advies

In een periode van ruim 2,5 jaar is This Site Up als Head of e-Commerce verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen en verbeteren van alle online omgevingen (miss Etam en Promiss), zowel operationeel als strategisch.

Daarnaast in samenwerking met het e-commerce team het initiëren en opzetten van veranderingen die een digitale organisatie met zich meebrengt.

Een groot deel van de tijd werd besteed aan het ondersteunen en begeleiden van aangrenzende afdelingen binnen de Etam Groep, alsmede het managen van de toeleveranciers.

Binnen de opdracht was ook vastgelegd dat er veel aandacht nodig was op de transitie van een traditionele e-commerce afdeling naar een omni-channel organisatie en het toepassen van ‘Lean’ management op de klantprocessen.

Daarnaast tevens als coach voor het e-commerce team (21 fte.) gefungeerd op zowel persoonlijke als afdelingsgerichte ontwikkelingen.